Bài đăng

Hướng dẫn sử dụng Fluke 5500

Hình ảnh
Hướng dẫn sử dụng Fluke 5500 Hướng dẫn đo và phát tín hiệu máy Fluke

Hiệu chuẩn đồng hồ đo áp suất khí quyển - Barometer Calibration

Hình ảnh
Hiệu chuẩn đồng hồ đo áp suất khí quyển - Barometer Calibration

Quả cân chuẩn - Standard Weight

Hình ảnh
Quả cân chuẩn - Standard Weight Quả cân dùng để truyền chuẩn cho các quốc gia khác trên thế giới.

Hiệu chuẩn máy dò khí gas - Gas Detector Calibration

Hình ảnh
Hiệu chuẩn máy dò khí gas - Gas Detector Calibration

Hiệu chuẩn độ cứng cao su - Shore Durometer Calibration

Hình ảnh
Hiệu chuẩn độ cứng cao su -  Shore Durometer Calibration

Torque Wrench Calibration - Hiệu chuẩn cờ lê lực

Hình ảnh
Torque Wrench Calibration - Hiệu chuẩn cờ lê lực